Churches Together In Neath
 
Churches Together In Neath
Home Page
 
 
Mission Statement
What we are about
 
 
President/Vice President
Name of elected president and Vice President
 
 
Listings
Church services in neath
 
 
Prayer Point
Prayer Requests
 
 
What's On
Events related to Neath Churches
 
 
Easter Events
What's on at Easter
 
 
Messy Church
Dates for Messy Church Sessions
 
 
Christian Aid
Our Chosen Charity
 
 
Neath Food Bank
Emergency Food For People in Crisis
 
 
Christmas Services
Christmas Services in Neath Churches
 
 
Contact Us
Contact The Team
 
 

Mission Statement

CYTUN

"Unites in pilgrimage those churches which, acknowledging God’s revelation in Christ, confess the Lord Jesus Christ as God and Saviour according to the Scriptures; and in obedience to God’s will and in the power of the Holy Spirit, commit themselves to seek a deepening of their Communion with Christ and with one another in the Church, which is His Body, and to fulfil their mission to proclaim the Gospel by common witness and service, to the glory of the one God, Father, Son and Holy Spirit."

Mae CYTUN yn

"Uno mewn pererindod yr eglwysi hynny sydd yn, wrth gydnabod datguddiad Duw yng Nghrist, cyffesu’r Arglwydd Iesu Grist yn Dduw ac yn Waredwr yn ôl yr Ysgrythurau; ac mewn ufudd-dod i ewyllys Duw ac yn nerth yr Ysbryd Glân, ymrwymo eu hunain i chwilio am ac i ddyfnhau eu Cymundeb â Christ a’u gilydd yn yr eglwys, ei Gorff Ef, ac i gyflawni eu cenhadaeth, i ddatgan yr Efengyl mewn tystiolaeth cyffredinol a gwasanaeth, er gogoniant i’r un Duw, Tad, Mab ac Ysbryd Glân."

Text-only version of this page  |  Edit this page  |  Manage website  |  Website design: 2-minute-website.com